Επικοινωνία

  • Άγγελου Σικιελιανού 11, 15451 Ν. Ψυχικό
  • Τηλ. 2106770092 – 2106770093
  • Fax 2106770094
  • Email: kamhellas@hotmail.com